Återförsäljare

På följande affärer finns våra produkter:

Vasa:
Smakbutiken / Makukauppa i Saluhallen
Mjöli Bakery
Fiskdisken
Loftet
Stens K-Market Sundom

Korsholm:
Cirkas Café Stundars, Solf
Aroma bageri, Kvevlax
Solf Gästgiveri

Malax:
Köttidisken

Kristinestad:
Susannes Shop, Lappfjärd

 

Om du vill bli en återförsäljare av våra produkter så är det bara att höra av dig till oss!
info@kaffefabriken.fi eller 0505403825